Sanayi Elektriği

Sanayi Elektriği

Güneş Enerjisi Sanayide Kullanılır mı?

Hayatın her alanında güneş enerjisinin etkisinden yararlanmak mümkündür. Güneşin doğal etkileri, termal etkileri ve elektriksel etkileri vardır ve dünyanın enerji döngüsünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Güneş enerjisi sanayide kullanılır, tarımda, ev malzemelerinde ve enerji santrallerinde kullanılabilir ve günümüz binalarında en popüler olanıdır. Binalara monte edilen paneller sayesinde elektrik, sıcak su ve soğuk su üretimi gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bunların dışında günlük hayatımızda kullandığımız hesap makineleri, saatler, cep telefonu pilleri ve ulaşım araçları gibi birçok farklı alanda da kullanılmaktadır.

Şu anda, daha gelişmiş ülkelerde, katı yakıtların neden olduğu çevre sorunlarını hafifletmek için güneş enerjisi alternatif bir çözüm olarak kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

Yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek daha önemli hale geldiği günümüzde, güneş enerjisi santrallerinin kurulumu giderek daha yaygın hale geldi.

Fabrikaların çatıları, endüstriyel alanlar ve soğuk hava depoları firmalar tarafından güneş enerjisi sistemleri için kurulum alanı olarak kabul edilmektedir.Kullanılmayan alanları değerlendirerek çatı üstü güneş enerjisi santralleri uygulaması firmalar için uygun bir kullanım alanı sağlar.

GES çatı uygulama tasarımı sayesinde standart saha tasarımlarına göre daha yüksek verim elde edebilir.

Dolayısıyla Türkiye'nin genel olarak ciddi şekilde kullanması mümkündür.