RES Tarım Elektriği

RES Tarım Elektriği

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar, kütlesi belirli olan bir havanın hareketidir. Hareket halindeki bir kütlenin kinetik
enerjisi, kütlesi ile orantılıdır. Rüzgar enerjisi, havanın kütlesine, kütle de havanın yoğunluğuna
bağlıdır.

Havanın kütlesi az olduğundan, rüzgardan sağlanacak enerji hızına bağlıdır. Bir hava akışı
şeklinde ilerleyen rüzgarın, önüne bir engel konulması veya sabit bir engelle karşılaşması halinde,
rüzgar bu engel üzerine basınç yapar.

Rüzgara karşı konan engelin hareket yeteneği, rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çevirebilir. Bu ilkeden hareketle, bir mil etrafında dönebilecek olan tambur veya pervanenin rüzgar etkisi ile dönmesi mümkündür.

Günümüzde, rüzgarın döner bir türbin ile frenlenerek, mekanik enerjiye dönüştürülme teknolojisi gerçekleşmiştir. Bu teknolojiye rüzgar türbini teknolojisi adı verilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

Tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması durumunda:
1) İşletme giderleri azalır.
2) Dış alım yapılan fosil enerjilere olan gereksinim azalır.
3) Elektriksel güç için aşırı talep azalır.
4) Çevre kirliliği azalır.
5) Ekonomik gelişme sağlanır.